Metody pracy

APR ® – Proces realizacji projektu szkoleniowego

Analiza potrzeb rozwojowych w oparciu o narzędzia dostarczane przez EduSoft (Moduł APR ® Systemu Zarządzania Rozwojem - SZR ®)
Wspiera optymalne dopasowanie treści i metod szkoleniowych do potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń. Powiązana z Systemem Zarządzania Kompetencjami (o ile istnieje on w Państwa firmie - jeśli nie możemy pomóc go stworzyć). Ta analiza jest podstawą tworzenia programu dla wybranej grupy uczestników. Służy również do zdefiniowania wskaźników zmiany jaka ma być efektem udziału w szkoleniu.

WSR ® – Warsztaty Skoncentrowane na Rezultacie

Czyli na tym, że każdy uczestnik np. umie dobrze (czyli: zachowując właściwą strukturę, używając dopasowanych narzędzi komunikacyjnych ) przekazać informacje zwrotną pracownikowi na każdym poziomie gotowości zawodowej niż mieć nadzieje, że będziemy pracować nad inspirowaniem rozwoju tej kompetencji i ... coś z tego zostanie. Cóż najwyższa pora rozwijać umiejętności!

MKS® – Metoda Krótkich Spotkań

Na wielu szkoleniach związanych z efektywnym wykorzystaniem czasu pracuje sie z listą jego pożeraczy. My to samo zrobiliśmy ze szkoleniami. Dlatego przy jasno sprecyzowanym celu możemy zredukować czas spotkania o ...ponad 50% Skuteczność tego podejścia związana jest oczywiście z mikro - szkoleniami, WSR® oraz rzetelnym przygotowaniu materiałów do ćwiczeń, tak aby jasno precyzowały zadania, sytuacje i cel pracy. MKS ® skupiona jest na kształtowaniu konkretnych umiejętności w miejsce deklaratywnej postawy, gruntownej wiedzy w miejsce "wydaje mi się" ...

Wykorzystywane techniki pracy:

Kreowanie nawyków;
Scenki zadaniowe
Symulacje tematyczne i gry symulacyjne, w tym gry fabularne, gry kierownicze;
Gry systemowe z wykorzystaniem programów komputerowych symulujących zachowania rynku;
Studia przypadków;
Psychodramy, ćwiczenia aktorskie (przy przemówieniach, występach, negocjacjach);
Wideo trening (public relations, wystąpienia medialne);
SSR ® - patrz niżej

SSR® – System Symulacji w Czasie Rzeczywistym

To system symulacji video śledzonych na bieżąco przez grupę. Podstawowe zalety to na:

zmniejszenie poziomu presji na uczestniku scenki (brak efekty audytorium);
możliwość bieżącego komentowania przez trenera/grupę bez ingerencji w proces;
oczywiście połączone z możliwością odtworzenia co pozwala na pełniejszą autorefleksję.

SMRK® – System Monitorowania Rozwoju Kompetencji

Przejrzysty system monitorowania procesu wdrażania umiejętności i wiedzy po szkoleniu. Oparty o program wdrożenia (i jego monitorowanie) uzgodniony z pracownikiem przez przełożonego. Wspierający utrwalenie efektów rozwojowych - pozwalającą miedzy innymi na określanie zadań, tworzenie harmonogramu monitorowani.
Jest jednym z modułów Platformę Zarządzania Rozwojem - PZR®.