Platforma GROW®

Czym jest Platforma GROW® ?

To elektroniczny zintegrowany portal wspierający zarządzanie rozwojem i ocenę kompetencji pracowników firmy. Jest aplikacją zbudowaną z modułów, dzięki czemu każda organizacja może dostosować ją do swoich potrzeb. Oprócz funkcji pozwalających na obsługę i zarządzanie procesem szkoleń elektronicznych posiada wiele dodatkowych funkcjonalności takich jak:

Profil Kompetencyjny - Dzięki temu modułowi w przejrzysty sposób można opisać kompetencje niezbędne na danym stanowisku wraz z optymalnym poziomem ich opanowania i wskaźnikami behawioralnymi pozwalającymi rozpoznać poziom jej przyswojenia przez pracownika. Może on być wykorzystany także do wygenerowania Arkusza Oceny Kompetencji jak i Arkusza Oceny Okresowej.

Narzędzie Analizy Potrzeb Rozwojowych - Dzięki temu modułowi (zintegrowanemu z Profilem Kompetencyjnym) można określić obszary wiedzy i umiejętności pracowników wymagające wsparcia i rozwoju. Wyniki tej analizy mogą być podstawą formułowania indywidualnych i grupowych programów rozwojowych. Stanowić mogą również użyteczną podstawę formułowania programów szkoleń e-learningowych i stacjonarnych.

Ścieżka Rozwoju - Centralny moduł Systemu pozwalający na określenie przez jakie działania rozwojowe powinien przejść konkretny pracownik w drodze do danego stanowiska lub na nim. Dzięki temu modułowi trener/wykładowca ma możliwość utworzenia "ścieżki kariery", poprzez zaplanowanie odpowiedniej kolejności realizacji szkoleń. Dodatkowo można miedzy szkoleniami ustawić pewne zależności, np. niezaliczenie szkolenia A skutkuje tym, że szkolenie B nie jest dla użytkownika dostępne. Możliwość tworzenia ścieżek dotyczy zarówno szkoleń e-learningowych jak i tradycyjnych. Można budować w ten sposób zestaw szkoleń koniecznych do realizacji na odpowiednim stanowisku, czy też na drodze do tego stanowiska. Każdą przygotowaną ścieżkę można zapisać i wykorzystywać wielokrotnie dla różnych użytkowników jak i całych grup.

Kreator Szkoleń E-learningowych - Dzięki temu modułowi w łatwy sposób mogą Państwo dołączyć takie szkolenia do "ścieżki rozwojowej" przewidzianej dla danego pracownika lub grupy.

System Monitorowania Rozwoju Kompetencji - Ten moduł pozwala na śledzenie zarówno realizacji zadań przed szkoleniowych (pre-work, ich ocenę) jak i monitorowanie realizacji zadań po szkoleniowych (wskazanych przez trenera, wybranych przez pracownika lub uzgodnionych czy też zleconych przez jego przełożonego w trakcie spotkania po szkoleniu). Moduł ten zawiera również przewodnik prowadzenia takiego spotkania przez przełożonego.

Moduły te mogą być w prosty sposób powiązane ze sobą - co sprawia, że zyskują Państwo jedną aplikację do zarządzania całym procesem szkoleniowym.

System posiada także:
Moduł do budżetowania szkoleń,
Moduł do zarządzania szkoleniami stacjonarnymi,
i wiele innych, które będą stanowiły wsparcie dla działu HR.

Firmowa Baza Wiedzy – miejsce, gdzie każdy pracownik oprócz szkoleń e-learningowych przypisanych dla niego będzie mógł znaleźć dodatkowe materiały w formie plików Word, Excel, Power Point, JPG itp.

Baza Wiedzy i Dobrych Praktyk

To miejsce, gdzie każdy oprócz szkoleń e-learningowych będzie mógł znaleźć dodatkowe materiały w formie plików Word, Excel, Power Point, JPG itp. Oraz linki do interesujących materiałów i dyskusji dostępnych w Internecie. Stale wzbogacana o nowe materiały także w postaci Slajdoc (czym jest slajdoc? - interesujace wyjaśnienie można znaleźć TU.)

Źródło w wersji angielskiej dostępne tu: http://www.duarte.com/slidedocs/#learn

Przejdź do Bazy Wiedzy

Centrum Oprogramowania

Zapraszamy do zapoznania się z oferta aplikacji wspierających menedżerów, handlowców i specjalistów w ich codziennej pracy. Aplikacje dostępne są w wersjach działających na systemach: Windows (aplikacje desktopowe), Android (na smartfony i tablety).

Część aplikacji dostępna jest w wersji on-line poprzez stronę www.

Przejdź do Centrum Oprogramowania

E-learning

Przygotowany przez naszych trenerów i konsultantów zestaw materiałów, przykładów, wskazówek oraz szkoleń dostępnych on-line dotyczących miedzy innymi zarządzania, przywództwa, sprzedaży, motywowania, komunikacji interpersonalnej, marketingu oraz wielu innych dziedzin. Stanowią one uzupełnienie prowadzonych przez nas warsztatów stacjonarnych lub samodzielny pakiety szkoleniowe (wspierające wybrane umiejętności).

Dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania szkoleniowe obejmujące:
• Planowanie rozwiązań szkoleniowych
• Wdrażanie rozwiązań szkoleniowych
• Edukację
• Mierzenie rezultatów
Współpraca z Państwem podczas realizacji wszystkich czterech etapów gwarantuje, że oferowane przez nas rozwiązania szkoleniowe są doskonale dopasowane do Waszych potrzeb, charakterystyki i działalności. Poniżej znajduje się opis poszczególnych etapów procesu, pozwalający zrozumieć ich role oraz korzyści, jakie dzięki temu uzyskujecie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na odrębnej stronie poświęconej naszym propozycjom współpracy z Państwem przy tworzeniu dla Was szkoleń e-learningowych