Nasi Eksperci i Partnerzy

Tomasz Cybulski

Ekspert w dziedzinie zarządzania zespołem, sprzedaży, systemów zarządzania kompetencjami – tworzenie i wykorzystanie w procesie coachingowym i coachingu menedżerskim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu biznesowemu szkolenia przez niego prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i w dużej mierze przyczyniają się do wprowadzania zmian w życiu zawodowym osób, które w nim uczestniczą.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Uzyskał również dyplom Centrum Edukacji i Terapii w Katowicach gdzie odbył 240 godz. szkoleń w zakresie komunikacji, asertywności, prowadzenia grupy, analizy transakcyjnej, interwencji kryzysowej. 

Jako Menedżer Personalny odpowiedzialny był za rekrutację, dobór, selekcję, szkolenie i planowanie zatrudnienia oraz ścieżek karier w firmie zatrudniającej ponad 300 osób. W oparciu o strategię firmy w zakresie polityki personalnej zapoczątkował i przeprowadził próbną ocenę okresową. Prowadził wewnętrzne szkolenia kadry kierowniczej i zespołów handlowych, współprowadził również szkolenie zespołu marketingu.

W firmie kosmetycznej  Trener Wewnętrzny - współprowadził wraz z Brand Menedżerami szkolenia dla sprzedawców jednostek detalicznych z zakresu umiejętności obsługi klienta, technik sprzedaży i komunikacji interpersonalnej, przeszkolił wówczas około 700 osób. 

Doświadczenie trenerskie: Od 13 lat jest trenerem. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. Współpracował w tym czasie z m.in.: House of Skills (wcześniej Doctor Call, Manegment Point, ClientDirect), Conart , Eurodirect , Exertus , EIRK, Liberum Szkolenia i Doradztwo.

Grzegorz Zieliński

Od ponad 12-stu lat, trener umiejętności osobistych, doradca i konsultant biznesowy. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczęszczał na podyplomowe studia z zakresu marketingu i negocjacji w zarządzaniu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz do szkoły Trenerów.                         Doświadczenie biznesowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych (Bayer, Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline) gdzie zajmował się pozyskiwaniem i obsługą Klientów firmy, działalnością promocyjno-handlową, negocjacjami na szczeblu dyrektorskim, organizowaniem i przystępowaniem do przetargów, windykacją należności, zarządzaniem zespołem

Mediator sądowy, wykłada „Etykę w biznesie” oraz „Umiejętności kierownicze i przywódcze na studiach MBA, na co dzień zarządza niepubliczną placówką oświatową.

Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów zarządzania, budowania zespołu, przywództwa, zarządzania zmianą, kompetencji menadżerskich i interpersonalnych, zarządzania konfliktem.                                                             

Prowadzi ok 150 dni szkoleniowych rocznie, w których bierze udział średnio 1600 uczestników