O Firmie 360°

Główne korzyści z badania:

Optymalizacja stylu zarządzania - adekwatny styl zarządzania do ewolucyjnego poziomu na jakim się firma znajduje, dostosowanie stylu zarządzania do sytuacji biznesowej i sytuacji społecznej, dostosowanie stylu zarządzania do sytuacji kryzysu czy też różnic wynikających z stopnia dojrzałości zespołów;

Wzmocnienie spójności organizacji- identyfikacja kluczowych dla firmy wartości, tworzenie rozpoznawalnego wizerunku na rynku, eliminowanie niepewności poprzez zapewnienie wszystkim jednego systemu interpretacji, tworzenie porządku społecznego poprzez jasne określenie oczekiwań, zagwarantowanie ciągłości polegającej na tym, że wszyscy pracownicy wyznają te same wartości i stosują te same zasady, budowanie grupowej tożsamości wokół wspólnej wizji przyszłości;

Usprawnienie procesu komunikacji - wzrost szybkości oraz jakości podejmowanych decyzji, zwiększanie efektywności zespołów zadaniowych, stymulowanie kreatywności i zaangażowania pracowników, zwiększanie poziomu współpracy wśród pracowników, aby w większym stopniu zaspokajać potrzeby rynkowe klientów / odbiorców;

Efektywna metoda oceny tego jak pracownicy spostrzegają politykę firmy

Dzięki zintegrowanej platformie internetowej - samo badanie, wprowadzanie wyników, ich obróbka statystyczna ( nie tylko średnie ) jak i prezentacja wyników realizowana jest znacznie szybciej ( około 80% oszczędności czasowe).
Łatwość łączenia kilku rodzajów badań w jednym procesie.
Szybkość informacji zwrotnej oraz wygodne i ułatwiające jej analizę prezentacje graficzne.
Możliwość zdefiniowania i przetestowania szerokiego spektrum zależności zmiennych.
Błyskawiczna kontrola procesu - poziomu realizacji, opóźnień.

Badania Firma 360˚ przeprowadzane są w wersji anonimowej

Oceny poszczególnych osób są grupowane i na tej podstawie tworzony jest profil do dalszej analizy i wniosków.
Pozwala to na zwiększenie rzetelności ocen, gdyż oceniający mogą dzięki temu ujawnić większą pulę informacji - zarówno krytycznych jak i pozytywnych.
Oczywiście warunkiem takiej anonimowości jest wielkość grup jakich odpowiedzi będą agregowane - możliwe jest bowiem z jednej strony losowe przydzielanie konkretnej osobie dostępu do badania i dołączenie do tego loginu (przy odpowiednio dużej grupie) metryki działu, zespołu czy oddziału.

Modułowa budowa pozwalająca na dostosowanie badania do potrzeb firmy

W badanie włączone mogą zostać wybrane przez Państwa perspektywy np. klimat organizacyjny, wartości, rozumienie misji i inne. Każda z nich może zostać rozpisana na 15 obszarów a każdy obszar może zostać zdefiniowany przy pomocy aż 12 czynników. Dla zachowania łatwości analizy podpowiadamy zachowanie jedynie spójności skali np. 1-6, 1-10 (max 10).
Możliwe również wprowadzenie dodatkowych kryteriów - np. długość stażu w firmie, poziom w strukturze. Czasem bowiem dostrzeżenie różnicy pomiędzy percepcją danego zjawiska przez menedżerów a specjalistów może być bardzo istotnym tropem w budowaniu rozumienia tego co i dlaczego w firmie się wydarza lub nie dzieje choć byłoby pożądane.