Dla szkół

Przygotowaliśmy dla Państwa wygodne narzędzie wspierające proces ewaluacji pracy szkoły.

Ewaluacja procesu nauczania – wersja Uczeń

Ewaluacja procesu nauczania – wersja Rodzic

Ewaluacja procesu nauczania – wersja Dyrektor

Ewaluacja procesu nauczania – wersja 360