Testy Kompetencyjne i Psychometryczne

Testy kompetencyjne – kluczowe informacje

Test kompetencyjny jest metodą diagnozującą kompetencje poprzez pomiar poziomu wiedzy dotyczącej tego jak się zachować w różnych sytuacjach społecznych, zawodowych. Pytania wchodzące w skład testu opracowywane są tak, aby diagnozowały poszczególne wskaźniki behawioralne, które opisane są językiem zachowań i które charakteryzują daną kompetencję.
Każde pytanie składa się z krótkiego opisu sytuacji zadaniowej lub społecznej oraz potencjalnych zachowań. Zadaniem osoby ocenianej jest wskazanie zachowania, które jest najbardziej efektywne w opisanej sytuacji oraz tego, które jest najmniej odpowiednie. Aby test był bardziej miarodajny wprowadzamy wymóg uzasadnienia swojej odpowiedzi.
Zgodnie z założeniami, badana osoba musi wykazać się określonym poziomem przyswojenia danej kompetencji (musi wiedzieć jak się zachować), aby móc prawidłowo zinterpretować opisywaną sytuację oraz przewidzieć konsekwencje proponowanych rozwiązań.
O poziomie kompetencji osoby badanej wnioskujemy na podstawie zgodności udzielonych odpowiedzi z kluczem opracowanym przez naszych konsultantów.
Aby test był miarodajny musi się odnosić do systemu kompetencyjnego funkcjonującego w firmie. Jeśli w Państwa organizacji nie ma takiego systemu, to nasi konsultanci opracują zestawy kluczowych kompetencji dla poszczególnych stanowisk.

Co warto wiedzieć o testach kompetencji

 

Każde narzędzie audytu kompetencyjnego – także testy – ma swoje wady i zalety. Do zalet testów możemy zaliczyć kilka czynników:

1. Z reguły są proste w użyciu. Zwykle sprowadzają się do wypełnienia kilku stron pytań bądź zadań. 
2. Analizę najczęściej wykonują coraz częściej komputery). Strona zainteresowana otrzymuje już gotowe opracowania wyników łącznie z ich interpretacją.
3. Jeśli są dobrze przygotowane i przystosowane do systemu kompetencji funkcjonującego w firmie, to uzyskane wyniki można uznać za dość wiarygodne.
Testy mają też kilka wad, o których należy pamiętać:
1. Zwykle mają ściśle określony zakres badania - od kilku do kilkudziesięciu sztywno określonych obszarów kompetencyjnych. Jeśli nasz zbiór kompetencji jest zróżnicowany to często trzeba wykorzystać dwa, trzy a czasem cztery testy. W takiej sytuacji samo badanie nie jest już ani takie krótkie ani przyjemne. Czasem rozwiązaniem jest skorzystanie z dostosowanej do potrzeb baterii testów.
2. Budowane są w oparciu o konkretne modele teoretyczne każdej z ocenianych kompetencji. Niestety nie ma uniwersalnych modeli kompetencyjnych, przez co różne ich odmiany funkcjonujące w wielu firmach. Testy w swojej konstrukcji bazują na najbardziej zewnętrznych – widocznych wskaźnikach kompetencji, toteż może zdarzać się, że test dobrze diagnozujący kompetencje funkcjonujące w jednej firmie w innej jest kompletnie bezużyteczny mimo podobnych definicji mierzonych kompetencji.
3. Mimo znaczących postępów w dziedzinie konstrukcji testów uzyskane na ich podstawie dane nadal mają ograniczony poziom wiarygodności. Zwykle wyniki oceny kompetencji są nieco lepsze od tych, które zdobywamy przez wykorzystanie innych metod. Oznacza to po pierwsze, że testy można w pewnym stopniu oszukać. Po drugie łatwiej jest wykazać się wiedzą z obszaru kompetencji niż praktycznym ich przyswojeniem.

Alternatywne rozwiązanie?

Połączenie kilku różnych rodzajów narzędzi badania. I właśnie takie podejście oferujemy.

Interpretacja wyników

Interpretując wyniki testów, należy przede wszystkim pamiętać, że test mierzy wiedzę na temat tego, jak zachować się w sytuacjach zawodowych wymagających konkretnych kompetencji. Nie mówi nam jednak, czy badana osoba faktycznie tak się zachowuje. Na wykorzystywanie badanej testem kompetencyjnym wiedzy może wpływać wiele czynników, takich jak motywacja, warunki pracy, wymagania proceduralne w całej firmie lub na zajmowanym stanowisku.

Tak, więc nie dysponując dodatkowymi informacjami na temat skuteczności podejmowanych przez osobę wypełniającą test działań podczas realizacji zadań, możemy jedynie wnioskować o jej wiedzy w tym zakresie.

Wynik testu każdej kompetencji interpretujemy w oparciu o skalę kompetencyjną. Narzędzia te zawierają opisy zachowań na każdym z pięciu poziomów przyswojenia kompetencji. Przeliczony wynik na skalę od 1 do 5 pozwala nam wnioskować, że badany prezentuje odpowiadający wynikowi poziom danej kompetencji.